Zuidelijke IJsselmeerpolders

Op 28 mei 1968 viel Zuidelijk Flevoland, waartoe het grondgebied van Almere behoort, officieel droog. Het lokale bestuur werd uitgeoefend door de landdrost van het openbaar lichaam ‘Zuidelijke IJsselmeerpolders’ dat op 10 november 1955 was ingesteld.