Bedningahusum

In een document van 22 maart 793 uit het Duitse klooster Fulda wordt de plaats ‘Bedningahusum’ genoemd. In hetzelfde document wordt verwezen naar een bos dat ‘Suiftarbant’ of ‘Seaewald’ heette. Het is niet bekend waar Bedningahusum en Suiftarbant (Seaewald) precies hebben gelegen. Vermoedelijk lagen het dorp en het bos aan de rand van de Veluwe en zijn ze in de dertiende eeuw door de Zuiderzee verzwolgen. Het huidige Biddinghuizen is genoemd naar het verdronken dorp Bedningahusum, terwijl Swifterbant en Zeewolde de naam dragen van het bos Suiftarbant of Seaewald.