Commissie van Advies

Op 11 maart 1977 vonden de eerste verkiezingen plaats voor de Commissie van Advies, die de landdrost zou gaan adviseren bij de uitvoering van de gemeentelijke taken. De adviescommissie fungeerde als voorloper van de toekomstige gemeenteraad.