Cornelis Lely plan

In 1891 presenteerde ir. Cornelis Lely (1854-1929) zijn plan tot afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee. Het plan voorzag in de bouw van een dijk tussen Noord-Holland en Friesland en de aanleg van vier polders in de Zuiderzee met een gezamenlijke oppervlakte van 229.000 hectare. Het Plan-Lely vormde de basis voor het wetsontwerp voor de afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee dat Lely 25 jaar later als minister van Waterstaat bij het parlement zou indienen.

almere_03A_300x437

Het Plan-Lely.
(Kaartencollectie Nieuw Land)