Dagelijks Adviescollege

Op 19 augustus 1980 werd de Adviescommissie Zeewolde ingesteld die de landdrost zou gaan adviseren in de uitvoering van de gemeentelijke taken in Zeewolde. De Adviescommissie fungeerde dus als voorloper van de toekomstige gemeenteraad. In 1982 werden er voor de Adviescommissie verkiezingen gehouden en werd uit het midden van deze commissie een Dagelijks Adviescollege gekozen. Het adviescollege zou samen met de landdrost opereren als een college van burgemeester en wethouders.