De eerste inwoners

Op 26 april 1962 arriveerden de eerste bewoners in Dronten. Aanvankelijk was het de bedoeling dat er in Oostelijk Flevoland één centrale verzorgingskern zou komen met daaromheen tien dorpen. Vanwege de schaalvergroting en de snelle mechanisatie in de landbouw was er onvoldoende basis voor de dorpen en werden ze één voor één uit het plan geschrapt, behalve Swifterbant en Biddinghuizen. De eerste inwoners van Biddinghuizen arriveerden op 10 oktober 1963 en die van Swifterbant op 20 november 1963.

dronten_10B_276x204

Noodwinkels in Dronten, 18 mei 1962.
(Fotocollectie Nieuw Land)

Rechthebbenden:
Nieuw Land, RIJP 26583.Nieuw Land, RIJP 6431.