De kerk van Urk

Door de Allerheiligenvloed van 1 november 1570 werd het stuk grond
waarop de kerk van Urk lag van de rest van het eiland werd gescheiden.
De kerk lag nu dus op een eilandje voor de kust van Urk. Desondanks zou
het gebouw nog dertig jaar dienst doen, totdat het definitief door de
golven werd verzwolgen. Op Urk werd toen op een nieuwe kerk gebouwd.

Urk met het in 1570 ontstane kleine eilandje op een kaart van L. Waghenaer Jzn. uit 1590.(Zuiderzeemuseum)

Urk met het in 1570 ontstane kleine eilandje op een kaart van L. Waghenaer Jzn. uit 1590.(Zuiderzeemuseum)

Rechthebbenden:
Nieuw Land. Pascaarte van de Zuyderzee, Texel, ende Vlie-stroom, alsmede het Amerlander gat.
Een
paskaart werd vroeger aan boord van een schip gebruikt voor het
uitzetten van de te sturen koers en het bemeten van de afgelegde mijlen.
De kaart is in 1705 vervaardigd door Casparus Lootsman (1653-1711) en
Jacobus Conynenberg (1675-), zeekaartverkopers te Amsterdam.

Zuiderzeemuseum.
Deze kaart komt uit de zeemansgids van Lucas Janszoon Waghenaer:
Spieghel der Zeevaerdt. Daarin stonden aanwijzingen voor de schippers.
De zeemansgidsen werden geïllustreerd met kustprofielen en
detailkaarten. De diepten op de kaarten zijn aangegeven in vadems. Een
vadem is circa 1,88 meter.