De Poldertoren

Op 20 juni 1959 werd de Poldertoren officieel in gebruik genomen. De Poldertoren zou dienst doen als watertoren. Daarnaast had het bouwsel een belangrijke symbolische functie: het moest voor alle polderbewoners een punt van blijvende herkenning zijn, een baken in het vlakke land. De Directie van de Wieringermeer achtte deze symboliek nodig omdat de bewoners van de polder uit alle delen van Nederland kwamen en hun eigen tradities en godsdienstige opvattingen hadden meegebracht. De Directie wilde dat uit deze smeltkroes een homogene en harmonische boerensamenleving zou ontstaan, en de Poldertoren symboliseerde de gewenste eenheid.

Poldertoren in aanbouw, 23 janauri 1958. (Fotocollectie Nieuw Land; J.U. Potuyt)

Poldertoren in aanbouw, 23 janauri 1958. (Fotocollectie Nieuw Land; J.U. Potuyt)

Poldertoren op De Deel, 24 september 1959. (Fotocollectie Nieuw Land; J.U. Potuyt)

Poldertoren op De Deel, 24 september 1959. (Fotocollectie Nieuw Land; J.U. Potuyt)

Poldertoren in aanbouw. (Diacollectie Nieuw Land)

Poldertoren in aanbouw.
(Diacollectie Nieuw Land)

Rechthebbenden:
Gemeente Noordoostpolder 1.778.31. Bedrijfssysteem 728753. Nieuw Land, RIJP 18876. Nieuw Land, RIJP 22514. Nieuw Land, RIJP dia 30173.1