Raad van Advies

Op 27 oktober 1971 vonden er in Lelystad verkiezingen plaats voor de Raad van Advies, die uit zijn midden een Dagelijks Adviescollege zou kiezen. De Raad van Advies fungeerde als voorloper van de toekomstige gemeenteraad en het Dagelijks Adviescollege zou samen met de landdrost opereren als een college van burgemeester en wethouders.