Swifterbantcultuur

In de jaren negentig van de twintigste eeuw werden langs een voormalige loop van de Eem in de gemeente Almere sporen gevonden van de Swifterbantcultuur. De Swifterbantcultuur bestond van ongeveer 5000 tot 3400 voor Christus. Kort na het droogvallen van Oostelijk Flevoland in 1957 werden in de buurt van Swifterbant voor het eerst sporen van deze cultuur gevonden. De vertegenwoordigers van deze cultuur woonden langs de oevers van de Vecht, IJssel en Eem.