Werkeiland Lelystad

Op 12 juni 1950 begon de Maatschappij tot Uitvoering van Zuiderzeewerken (MUZ) in opdracht van de Dienst der Zuiderzeewerken met de aanleg van het verbrede dijkvak Perceel P, beter bekend als Werkeiland Lelystad. Op het werkeiland werd het gemaal Wortman gebouwd, evenals een sluis voor het scheepvaartverkeer.

lelystad_05B_300x197

Bij de aanleg van de Knardijk (perceel S) wordt het zandlichaam tussen de keileemdammen opgespoten, 22 juli 1952.
(Fotocollectie Nieuw Land; J.U. Potuyt)

 

lelystad_05C_300x206

Bij de aanleg van de Knardijk wordt zware stortsteen op een kraagstuk gevlijd, 8 oktober 1952.
(Fotocollectie Nieuw Land; J.U. Potuyt)

Overzicht van het arbeiderskamp op het Werkeiland Lelystad, 28 oktober 1954. (Fotocollectie Nieuw Land)

Op 28 oktober 1954 werd de Knardijk gesloten. Hierdoor kreeg Werkeiland Lelystad een vaste verbinding met het oude land. Op 1 juli 1955 werd de Knardijk voor het verkeer opengesteld. Op 13 september 1956 werd de omringdijk van Oostelijk Flevoland gesloten en kon met het leegpompen van de polder worden begonnen.

Rechthebbenden:
Nieuw Land, RIJP 1994.388. Nieuw Land, RIJP 10816. Nieuw Land, RIJP 11101. Nieuw Land,ZZW 3627